Meer transparantie in de kinderopvang

19 Jun 2023
Sinds 12 juni vind je via de kinderopvangzoeker per opvanglocatie het inspectierapport, de eventuele klachten en meldingen, de verbeteracties én of die zijn uitgevoerd. En je kan je binnenkort ook inschrijven voor de alertfunctie, zo krijg je een melding als er nieuwe informatie is.
Read more

Alle kinderen zijn welkom in de opvang

13 Jun 2023
Heeft jouw kindje een specifieke zorgbehoefte en ben je op zoek naar kinderopvang? De inclusiecoach zoekt samen met jou naar opvang op maat, organiseert op regelmatige basis overleg met jou en helpt mee aan een stimulerende omgeving met oog voor de behoeftes en het tempo van jouw kind.
Read more