Meer transparantie in de kinderopvangGoed nieuws! Sinds 12 juni vind je op de website van Opgroeien de kinderopvangzoeker per opvanglocatie de beschikbare inspectierapporten, de meldingen en klachten, de verbeteracties die de opvang moet doen én of die verbeteracties uitgevoerd zijn. Je kan op termijn ook een alertfunctie installeren die je op de hoogte brengt van nieuwe informatie over een opvanginitiatief.

Hoe zit het concreet?

Sinds 12 juni 2023 vind je per opvanglocatie:

 1. Een link naar de website van Zorginspectie met de inspectierapporten.
  Het inspectierapport is een beknopte versie van het inspectieverslag, in heldere taal en zonder privacygevoelige informatie. Zorginspectie geeft in dit rapport ook een advies aan Opgroeien over een eventuele handhaving. Deze inspectierapporten zijn beschikbaar voor de inspecties na 16 november 2022.
   
 2. Wat Opgroeien met het inspectieverslag heeft gedaan.
   
 3. Is de opvang in ‘handhaving’? Dat betekent: moet de opvang van Opgroeien verbeteracties uitvoeren? Als er verbeteracties nodig zijn, staan de rapporten daarover ook online. Dit zijn de handhavingsrapporten. Ze zullen geformuleerd zijn in een toegankelijke taal voor ouders. Ook zal je kunnen zien wat de meldingen en klachten zijn die aanleiding geven tot de verplichte verbeteracties. De privacygevoelige informatie is er niet in opgenomen.
   
 4. Je kan je binnenkort ook inschrijven voor de alertfunctie. Als je dat doet, word je op de hoogte gebracht als er nieuwe info over de opvang beschikbaar is.