Alle kinderen zijn welkom in de opvangHeeft je kind speciale zorgen nodig? Dan kan het misschien toch naar een gewone opvang gaan. Gewone opvang waar ook kinderen met speciale zorgen gaan noemen we 'inclusieve kinderopvang'.

Wie zijn kinderen met speciale zorgen?

Kinderen met speciale zorgen ontwikkelen anders of trager:

 • Motorisch: het kind is beperkt in zijn bewegingen.
 • Zintuiglijk: het kind is slechtziend, blind, slechthorend of doof.
 • Cognitief: het kind leert trager nieuwe dingen dan andere kinderen van dezelfde leeftijd.
 • Kinderen met een langdurige ziekte.
 • Kinderen die tijdelijk extra zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld kinderen met sondevoeding of kinderen die een therapie volgen.
 • Kinderen die een specifieke opvoedingsaanpak vragen.

Wat zijn de voordelen van inclusieve kinderopvang?

 • Opvang op maat: halve dagen, enkele dagen per week, ...
 • Een warme en stimulerende omgeving voor je kind.
 • Aandacht voor wat je kind nodig heeft.
 • Aandacht voor het tempo van je kind.
 • Aanpassingen in de groep als dat nodig is voor je kind.
 • Samenwerking met specialisten: thuisbegeleiding, kinesist, logopedist, psycholoog, ...

Hoe vraag je inclusieve kinderopvang aan?

Er zijn een aantal initiatieven die structureel plaatsen openhouden, maar ook bij andere initiatieven is jouw kindje welkom. Op de pagina 'opvanglocaties' kan je hiervoor bij 'extra filters' de optie 'Voor kind met specifieke zorgbehoefte' aanduiden.

De inclusiecoach zoekt samen met jou opvang op maat, organiseert op regelmatige basis overleg met jou en helpt mee aan een stimulerende omgeving met oog voor de behoeftes en het tempo van jouw kind. Meer info over het Centrum Inclusieve Kinderopvang (CIK) is te vinden op hun fiche.

Het CIK kan ook ondersteuning bieden bij de overgang naar de kleuterschool.

Er zijn via het CIK al heel wat mooie praktijkvoorbeelden gerealiseerd. 

Heb je nog vragen over je aanvraag? Contacteer het loket kinderopvang van jouw gemeente.

Bekijk ook de website van Kind en Gezin voor algemene informatie over inclusieve kinderopvang.

Centrum Inclusieve Kinderopvang - Zorgregio Leuven

Centrum Inclusieve Kinderopvang - Zorgregio Vilvoorde