Kinderdagverblijf Ooievaarsnest

Adres
Veldbornstraat 16
3300 Tienen
Telefoon
016 81 10 06
E-mail
kdv@ooievaarsnesttienen.be
Inkomens gerelateerde prijs
ja
Buitenspeelruimte
ja
Speciale zorgen mogelijk
ja
Omschrijving

Ooievaarsnest vzw bestaat uit het kinderdagverblijf Ooievaarsnest, voor kinderen van 0 tot 3 jaar, en de buitenschoolse kinderopvang Klimop, voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Het kinderdagverblijf Ooievaarsnest is vergund door Kind en Gezin voor 100 kinderen en de buitenschoolse kinderopvang Klimop voor 42 kinderen.

Het kinderdagverblijf Ooievaarsnest en de buitenschoolse kinderopvang Klimop willen een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

De specifieke taak en de belangrijkste werkingsprincipes van het kinderdagverblijf Ooievaarsnest zijn vastgelegd in de opdrachtverklaring en het kwaliteitshandboek. Het pedagogisch functioneren wordt ondersteund en bevorderd conform de richtlijnen van Kind en Gezin.

Bereikbaarheid

Met het openbaar vervoer(bus):Gelegen in het centrum
Met de auto: Parkeermogelijkheid voor breng- en haalmoment
Met de fiets: bereikbaar met fiets

Toewijzingsbeleid

Gezinnen kunnen telefonisch, via e-mail of mits afspraak inschrijven op onze wachtlijst. Een inschrijving op de wachtlijst gebeurt op basis van een aanvraagformulier(=inlichtingenfiche). Een inschrijving op de wachtlijst biedt geen garantie op plaats.

De volgorde van toekenning:

-       Kinderen die reeds opgevangen worden in het kinderdagverblijf en andere of meer dagen of dagdelen wensen.

-       Kinderen op de wachtlijst rekening houdend met de beschikbare plaats en de voorrangregels van Kind en Gezin:

  • absolute voorrang aan wie kinderopvang nodig heeft om werk te zoeken, te houden of om een beroepsgerichte opleiding hiervoor te volgen. Deze aanvragen moeten steeds voorrang krijgen;
  • alleenstaanden;
  • gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen;
  • pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben;
  • broers of zussen van kinderen die in de kinderopvanglocatie opgevangen worden.

-       We behouden het recht om omwille van plantechnische en/of bedrijfseconomische redenen af te wijken van de gestelde volgorde van toekenning  en mogen voorrang geven aan:

  • kinderen van personeelsleden van Ooievaarsnest vzw;
  • kinderen van personeelsleden van Alexianen Zorggroep Tienen;
  • kinderen van personeelsleden van de scholengroep VIA Tienen.

Behandelingstermijn:

Enkel wanneer er een plaats vrij is voor hun kindje, contacteren we ouders ten laatste 4 maanden vóór de mogelijke startdatum voor de effectieve inschrijving. We maken een afspraak om de startdatum en het opvangplan in de opvangovereenkomst vast te leggen.  Deze overeenkomst is bindend voor de ouders en het kinderdagverblijf.

 

Speciale zorgen mogelijk

Specifieke zorgen zijn mogelijk in overleg met de organisatie en afhankelijk van de draagkracht.

Openingsuren

voorschools

Van Tot
Maandag 06:30 18:30
Dinsdag 06:30 18:30
Woensdag 06:30 18:30
Donderdag 06:30 18:30
Vrijdag 06:30 18:30
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten
Initiatieven met dezelfde organisator