Kinderdagverblijf De Girafant

Adres
Nieuwe Kerkhofdreef 2
3001 Heverlee
Telefoon
016 24 81 24
E-mail
kinderdagverblijven@zorgleuven.be
Inkomens gerelateerde prijs
ja
Buitenspeelruimte
ja
Capaciteit
180
Speciale zorgen mogelijk
ja
Omschrijving

In kinderdagverblijf De Girafant worden de kinderen opgevangen in twee leefgroepen: een ba­bygroep (van 6 weken tot ongeveer 16 maanden) en een peutergroep (van ongeveer 16 maanden tot 2,5 jaar). Ieder kind, ongeacht de cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, vaardighe­den, geloof of levensovertuiging van de ouders, is welkom bij ons. Elk kind heeft het recht zich te ontplooien in een context van gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit.

Het multidisciplinair team (kinderbegeleid(st)ers, pedagogisch teamleider, sociaal consulent, verpleegkundige, inclusiecoach) van kinderdagverblijf De Girafant staat garant voor een kwaliteitsvolle opvang in een optimaal pedagogisch klimaat:

  • waar aandacht en respect is voor de eigenheid van ieder kind en zijn ouder(s);
  • waar elk kind gestimuleerd wordt in zijn totale ontwikkeling;
  • waar ruimte is voor ieder kind om te ontdekken en te exploreren;
  • waar aandacht is voor het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind;
  • waar een open dialoog met ouders gevoerd wordt;
  • waar opvoedingsvragen en -problemen bespreekbaar zijn en samen naar oplossingen wordt gezocht.

Bereikbaarheid

Kinderdagverblijf De Girafant ligt aan de ring van Leuven (Geldenaaksevest-Philipssite) in kindercentrum De Girafant en is goed bereikbaar te voet, met de fiets, met de auto en met de bus. Het kinderdagverblijf beschikt over een eigen parking en een fiets- en buggygarage. Parkeren voor het kinderdagverblijf kan gedurende 15 minuten gratis met parkeerticket. Opgelet, als de 15 minuten voorbij zijn, kun je beboet worden.

Bushaltes

Heverlee Paul Van Ostaijenlaan (Geldenaaksebaan): 4, 5, 6, 597, 630. Van hier is het 5 minuten stappen naar het kinderdagverblijf.

Leuven Parkpoort (Geldenaaksevest): 179, 306, 337, 555, 558, 600, 601, 616, 630. Van hier is het 2 minuten stappen naar het kinderdagverblijf.

Toewijzingsbeleid

Om in aanmerking te komen voor een plaats in kinderdagverblijf De Girafant, registreer je je opvangvraag via www.kinderopvangleuven.be en voeg je kinderdagverblijf De Girafant als voorkeurinitiatief toe aan je lijst. We raden aan je te registreren vanaf het moment dat je op de hoogte bent van de zwangerschap. Je kunt dus ten vroegste negen maanden voor de vermoedelijke geboortedatum inschrijven. Indien je doelbewust foutieve informatie doorgeeft, zullen wij de aanvraag onmiddellijk schrappen.

Er zijn twee types van toewijzingen in onze kinderdagverblijven: de toewijzingen op lange termijn en de toewijzingen op korte termijn.

Toewijzingen op lange termijn

Er zijn per locatie een aantal plaatsen per geboortemaand/geboortejaar beschikbaar. De toewijzingen op lange termijn gebeuren de laatste werkdag van de maand, zes maanden voor de vermoedelijke geboortedatum.

Tot het toewijzingsmoment is je aanvraag in behandeling. De chronologische volgorde van aanvragen wordt gevolgd bij het toewijzen van de plaatsen. Broers/zussen en kinderen van personeel van kinderopvang Zorg Leuven krijgen voorrang. Je ontvangt ten vroegste een antwoord op drie maanden zwangerschap. Als je nadien een aanvraag indient, krijg je binnen maximaal één maand later een e-mail met een “voorstel” of “geen plaats".

Toewijzingen op korte termijn

Overige beschikbare plaatsen vullen wij in door middel van vragen voor een dringende opvangplaats via de noodlijst van Kinderopvang Leuven. Noodaanvragen zijn opvangaanvragen waarbij de gewenste startdatum binnen de maand valt.

In de kinderdagverblijf De Girafant zijn er een aantal plaatsen voor occasionele contracten in het kader van een opleidingsbehoefte. We willen met deze toewijzingen vooral een plaats geven van kwetsbare gezinnen waarvan een ouder een taalcursus Nederlands, een inburgeringscursus, een VDAB-opleidingstraject of een beroepsgerichte opleiding volgt.

Meer informatie lees je in ons huishoudelijk reglement.

Speciale zorgen mogelijk
Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom in onze kinderdagverblijven en bij onze onthaalouders. Inclusieve kinderopvang is immers opvang voor alle kinderen. Kinderen met grotere zorgnoden komen naar dezelfde opvang als kinderen zonder deze extra behoeften. Kinderopvang Zorg Leuven beschikt over een aantal structurele inclusieplaatsen en daarmee maken we deel uit van het Leuvense netwerk inclusieve kinderopvang. Wat bieden we? Opvang op maat, de mogelijkheid tot regelmatig overleg, een stimulerende omgeving met oog voor de behoeften en het tempo van het kind, actieve betrokkenheid van ouders en samenwerking met het netwerk van het kind. We werken samen met het Centrum Inclusieve Kinderopvang (CIK) en kunnen van daaruit beroep doen op een netwerk van professionals (kinesisten, verpleegkundigen, thuisbegeleidingsdiensten,..). De inclusiecoach van het CIK neemt contact op met het gezin en we bekijken samen hoe we kunnen ingaan op de vraag. Onze kinderbegeleiders, onthaalouders en pedagogisch teamleiders worden gecoacht en ondersteund door het CIK.
Openingsuren

voorschools

Van Tot
Maandag 06:30 19:00
Dinsdag 06:30 19:00
Woensdag 06:30 19:00
Donderdag 06:30 19:00
Vrijdag 06:30 19:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten
Initiatieven met dezelfde organisator