Hoe kies en vind je kinderopvang?Zeker bij een eerste kindje is de zoektocht naar een gepaste kinderopvang niet evident. Bepaalde termen zijn onduidelijk, wanneer start je best je zoektocht, waar let je wel en niet op? We geven je graag wat meer informatie hieronder.

 

Inkomensgerelateerde vs niet-inkomensgerelateerde kinderopvang

Sommige organisatoren kinderopvang werken met een prijs volgens inkomen en andere niet. Maar wat is nu juist het verschil?
 

Prijs volgens inkomen:

Een inkomensgerelateerde kinderopvang, is een opvang waarbij de prijs voor de opvang gebaseerd is op je inkomen en je gezinssamenstelling. Hiervoor heb je een attest inkomenstarief nodig. Het attest inkomenstarief is een document dat vermeldt hoeveel je zal betalen voor de opvang in een kinderdagverblijf of bij een onthaalouder. Dit attest kan je aanvragen op kindengezin.be en bezorg je aan de opvang vóór de start van de opvang.
Heb je graag hulp om het attest inkomenstarief aan te vragen? Neem dan contact op met het Lokaal Loket Kinderopvang in je gemeente en vraag na of ze je hierbij kunnen helpen. Neem zeker je identiteitskaart met pincode mee.
 

Vaste dagprijs:

Een opvang die niet inkomensgerelateerd werkt, ook wel een opvang met een vrije dagprijs genoemd, bepaalt zelf welke prijs er wordt betaald voor de opvang. Deze opvangplaatsen voldoen aan dezelfde normen als de andere opvangplaatsen maar genieten nog niet van gesubsidieerde plaatsen.

Bij een vaste dagprijs heb je recht op een extra korting via de kinderopvangtoeslag (3.43€/volledige dag*), meer info op: https://www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/kinderopvangtoeslag

Tip: Vaste dagprijzen variëren en hangen sterk af van wat wel en niet in de prijs is inbegrepen. Twijfel je over een opvangplaats met vaste dagprijs? Dan raden wij aan om rechtstreeks contact op te nemen met de organisator kinderopvang. Een persoonlijk gesprek zegt meer dan enkel een prijs.

Meer info vind je hier.

 

Groepsopvang vs gezinsopvang

Sommige opvanginitiatieven vallen onder de noemer gezinsopvang, andere onder groepsopvang. Maar wat is juist het verschil?
 

Groepsopvang:

Een groepsopvang, ook wel kinderdagverblijf of crèche genoemd, is een opvang met meerdere kinderbegeleiders en één of meerdere leefgroepen van maximum 18 kinderen. Eén begeleider mag maximum 9 kindjes opvangen. De opvang vindt meestal plaats in een apart gebouw of in een apart deel van een groter gebouw, bv. een school. Een groepsopvang kan zowel inkomensgerelateerd als niet-inkomensgerelateerd zijn.
 

Gezinsopvang

Een gezinsopvang, ook wel onthaalouder genoemd,  is een kleinschalige opvang met één begeleider, er worden maximum 8 kinderen opgevangen. De opvang vindt meestal plaats in de eigen woning. Een onthaalouder kan aangesloten zijn bij een dienst voor onthaalouders (DVO) en door hen opgevolgd en ondersteund worden (bv. FERM Kinderopvang, Felies, OCMW’s…). De organisator is de organisatie die de eindverantwoordelijkheid draagt over de opvang in de kinderopvanglocatie. Een gezinsopvang kan zowel inkomensgerelateerd als niet inkomensgerelateerd zijn.

Meer info vind je hier.

 

Je kan inspectieverslagen en klachtenoverzichten opvragen

Wil je graag meer informatie over de kwaliteit van de kinderopvang, dan kan je steeds inspectieverslagen van Zorginspectie en klachtenoverzichten opvragen via openbaarheid van bestuur.

  • Je kan de inspectieverslagen van een opvang aanvragen per mail aan of via de website van Zorginspectie.
  • Een klachtenoverzicht van een opvang kan je per mail vragen aan Kind en Gezin.

Hou wel rekening met enkele weken wachttijd.

Binnenkort kan je nog eenvoudiger online informatie over de kinderopvangvoorzieningen raadplegen:

  • de inspectierapporten en de opvolging hiervan door Opgroeien
  • de handhavingsrapporten en eventuele meldingen die aanleiding gaven tot de handhaving

Dat helpt je in te schatten hoe het gesteld is met de kwaliteit en veiligheid in een bepaald opvanginitiatief.

Vanaf 19 december 2022 staan de inspectierapporten online op de website van Zorginspectie.
Het gaat om de rapporten van inspecties die plaatsvinden na 16 november 2022. Deze rapporten zijn een beknopte versie van de inspectieverslagen, zonder privacygevoelige informatie. Het rapport gaat in op de pedagogische kwaliteit en andere inspectieresultaten, en formuleert een advies aan Opgroeien over het al dan niet starten of verderzetten van handhaving. Hiermee zet Zorginspectie in op een meer transparante werking. Bovendien bevatten deze rapporten nuttige info voor jou als (toekomstige) ouder(s) en bevordert actieve openbaarheid de aandacht voor zorgkwaliteit.

In het voorjaar van 2023 zet Opgroeien nog een stap verder door ook de nodige handhavingsinformatie te delen op de website van Opgroeien.

 

Hou rekening met de grote vraag naar kinderopvang en tips om actief te zoeken.

Bij het maken van een keuze is het belangrijk te weten dat de vraag naar opvang groter is dan het aanbod.
Hierbij enkele tips:

  • Doe je aanvraag zo snel mogelijk, met andere woorden van zodra je weet dat je zwanger bent. Hoe sneller je inschrijft, hoe groter de kans dat je bij één van je gekozen kinderopvanglocaties terecht kan.
  • Maak een ruime keuze (bij voorkeur 5) om de kansen op een opvangplaats te vergroten. Kijk ook eens aan de rand van de stadskern. In de deelgemeentes is vaak sneller een plaatsje vrij. Bekijk eventueel de route naar je werk, misschien vind je daar ook nog mogelijkheden voor opvang.
  • Geef extra informatie mee in het aanmeldingssysteem over de 'startdatum' of het 'opvangplan' als je bijvoorbeeld flexibel kan zijn om te starten met minder dagen. Bekijk mogelijkheden om tijdelijk in het begin een paar dagen je kindje op te vangen door ouderschapsverlof aan te vragen of door familie te laten opvangen.
  • Kijk regelmatig je mails na zodra je aanvraag is ingediend. Kijk ook zeker bij jouw 'spam' of 'ongewenste' mails en voeg het e-mailadres info@kinderopvanginmijnbuurt.be toe aan je adresboek of lijst met vertrouwde afzenders. Als een kinderopvang een 'voorstel' doet voor een opvangplaats, reageer dan zo snel mogelijk. Krijg je de melding dat ze 'geen plaats' hebben voeg dan zeker een nieuw initiatief toe.

Via je persoonlijk profiel kan je de stand van zaken van je aanvraag steeds bekijken.

 

(*): referentiebedrag september 2022